tievahti-logo

01.07.2022

Yksityistien perusparannushankkeen toteuttaminen

Kuinka yksityistien perusparannushanke toteutetaan?

Blogissa on käsitelty perusparannushankkeen käynnistämistä aiemmin täällä. Nyt siirrytään toteutukseen! Tämä blogiteksti käsittelee ELY-keskuksen avustamia perusparannushankkeita.

Tiekunta on kokouksessaan aiemmin tehnyt päätökset hankkeeseen ryhtymisestä. Hanke on suunniteltu, avustusta on haettu, ELY-keskus on tehnyt myönteisen avustuspäätöksen ja tiekunta on ilmoittanut ELY-keskukselle ottavansa avustuksen vastaan, ja samalla tehnyt ilmoituksen hankkeen valvojasta.

Seuraavana vaiheena on kilpailuttaminen, toteuttaminen ja maksatusten hakeminen. Hankkeen kilpailuttamiselle on vahva suositus Traficomin yksityisteiden valtionavustusten ohjeissa.

Kilpailuttaminen on pakollista kansallisten kynnysarvojen ylittyessä (arvonlisäverottomat tavara- ja palveluhankinnat yli 60 000 euroa ja rakennusurakat yli 100 000 euroa), jolloin hanke täytyy kilpailuttaa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa, HILMA:ssa.

ELY-keskus voi vaatia myös pienempiä hankkeita kilpailutettavaksi. Lähtökohtaisesti kilpailuttaminen kannattaa kustannussäästösyistä aina. Tarjouksia on hyvä pyytää vähintään viideltä urakoitsijalta.

Puuston poisto, rajapyykit ja aloituskatselmus

Suurimman työn ennen perusparannushankkeen aloittamista aiheuttaa useimmiten puuston poisto tiealueelta.

Tiealueella tarkoitetaan Maanmittauslaitoksen rekisteriin määriteltyä tiekunnan tiealueen leveyttä, johon tulee mahtua ajoradan lisäksi sivuojat.

Kun tiealueen leveys on määritelty riittävän leveäksi, puuston poisto on yleensä hieman helpompi toteuttaa, kun tiekunnalla on toimivalta poistaa puut halutessaan.

Jos tiealuetta ei ole määritelty tai se on liian kapea, maanomistajien kanssa pitää neuvotella jokaisesta puusta erikseen.

Sujuvin tapa on poistaa tienreunapuut yhteiskauppana, jolloin metsäkone ajaa tien läpi, puiden korjuukustannus on huomioitu puun hinnassa ja puustosta saatavat tulot tilitetään maanomistajille.

Tienreunapuut pitäisi poistaa riittävän etäältä tien reunasta, jotta ojat mahdutaan kaivamaan ja kaivumaat maisemoimaan tiealueelle. Jos puita jää liian lähelle tien reunaa, niiden juuret vaurioituvat kaivutöissä.

Tiealueella olevat rajapyykit on hyvä paikantaa ja merkitä esimerkiksi aurausviitoin, jotta ne eivät häviä kaivutöiden yhteydessä. Myös rumpujen päiden merkitseminen auttaa kaivinkoneen kuljettajaa.

Urakoitsijan kanssa kannattaa tehdä pienissäkin hankkeissa aloituskatselmus, jossa käydään läpi hankkeen toteutus.

Avustusten maksatus

Ensimmäisen avustuserän voi hakea ELY-keskukselta siinä vaiheessa, kun hanke on aloitettu. Ennakkoerän hakemisen yhteydessä ei tarvitse toimittaa kopioita laskuista.

Ennakkoerän suuruus on 30% ELY-keskuksen myöntämän avustuksen määrästä eli 100 000 euron hankkeessa 15 000 euroa.

Maksettavien erien määrä löytyy ELY-keskuksen avustuspäätöksestä, niitä on tyypillisesti 3–5. ELY-keskus pidättää 10% avustuksen suuruudesta loppumaksatukseen, jonka vuoksi tiekunnalla on oltava hetkellisesti omarahoitusosuutta enemmän rahaa käytössä.

Välimaksatukseen liitetään laskut toteutuneista kustannuksista, mutta laskuja ei tarvitse vielä olla maksettu. Välimaksatukset lasketaan seuraavasti: toteutuneet kustannukset x avustusprosentti x 0,9 – maksetut avustukset.

Eli jos aiemmin mainitussa hankkeessa olisi avoimia laskuja 70 000 euroa, avustuksen osuus olisi 50% eli 35 000 euroa. Siitä maksetaan ainoastaan 90% eli 31 500 euroa vähennettynä jo maksetulla ennakkoerällä 15 000 euroa, jolloin maksatukseen tulisi 16 500 euroa.

Hanke päättyy loppumaksatushakemukseen ja lopputarkastukseen

Loppumaksatushakemuksen yhteydessä kaikki hankkeen laskut tulee olla maksettu. ELY-keskus tarkastaa, että syntyneet kustannukset ovat aiheellisia ja että laskut on maksettu tiekunnan tililtä.

Loppumaksatushakemuksen liitteenä toimitetaan:

  • Työtilitysten luettelo, joka toimii yhteenvetona kaikista maksetuista laskuista
  • Laskukopiot
  • Kopiot maksukuiteista tai tiliotteista
  • Loppuraportti

Perusparannushankkeen valvojan tekemästä loppuraportista tulee käydä ilmi hankkeen toteutuksen vaiheet valokuvineen. Viimeisen avustuserän saa sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt hankkeelle lopputarkastuksen.

Jatketaan perusparannushankkeiden byrokratiakiemuroiden ratkaisemista Tiefoorumilla!

 

Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!

Tilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tarjous siltahankkeesta

Tarjous tiehankkeesta

Kiitos Tievahdin uutiskirjeen tilaamisesta!

Tarjous tieisännöinnistä

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Mikä hanke sinua kiinnostaa?

Ilmoita tietosi molemmilla lomakkeilla jos haluat tarjouksen molemmista hankkeista.

Siltahanke
Tiehanke
Tarjous kantavuusmittauksesta

Kiitos Tievahdin tietopaketin tilaamisesta!

Lataa tietopakettisi alla olevasta linkistä. Saat myös pian ilmoittamaasi sähköpostiin viestin, jossa on latauslinkki Tievahdin tietopakettiin ja hinnastoon. 

Huom! Sähköpostin lähetyksessä voi olla ajoittain pientä viivettä.

Ystävällisin terveisin,
Tievahti Tane

Kiitos Tievahdin vuosikellon tilaamisesta!

Kiitos ilmoittautumisesta!

Ilmoittamasi tiedot on tallennettu Tievahdin kumppanirekisteriin.