tievahti-logo

02.11.2021

Maksukehotukset ja tiemaksujen perintä

Kun vuosikokousputki on hoidettu, alkaa tieisännöitsijä siirtää huomiotaan kirjanpitoasioita ja
maksukehotuksia kohti. Tänä vuonna näihin päästään kiinni poikkeuksellisen myöhään, koska kokoukset päästiin aloittamaan vasta toukokuussa.

Vuoden tauko näkyy kasaantuneena perusparannusvelkana tiekunnissa. Ylimääräisiä kokouksia on täytynyt järjestää yllättävän paljon.

Ennen maksukehotuksia on syytä tarkastella hieman pidettyjä kokouksia, jotta mahdolliset perintätoimet etenevät sujuvasti.

Maksut ulosottokelpoisiksi

Tiekunnissa törmää joskus siihen, että kokouksen lainvoimaisuudessa ja maksuunpanoluettelon vahvistamisessa on ollut puutteita. Tällöin maksut eivät ole ulosottokelpoisia.

Joskus saattaa olla niinkin, että jonkun osakkaan saatavia on kerääntynyt tilinpäätökseen useilta vuosilta.

Lähes jokaisesta tiekunnasta löytyy ainakin yksi ”varovainen maksaja”. Onneksi monessa tapauksessa yksi maksukehotus riittää tiemaksun saamiseen.

Viime kädessä joudutaan hakemaan käräjäoikeudelta maksullinen lainvoimaisuustodistus (31 euroa) tiekunnan kokouksesta, jonka jälkeen päästään ulosottotoimiin.

Tiemaksu on suoraan ulosottokelpoinen saatava ilman oikeuden päätöstä. Mikäli velallinen ei ole täysin varaton, voi saatavan saada perittyä kohtuullisen helposti oikein pidetyllä kokouksella ja ulosottohakemuksella.

Ulosoton kautta on mahdollista periä tiemaksu, yksityistielain mukainen kuuden prosentin korko sekä kohtuulliset perintäkulut (enintään 51 euroa).

Lainvoimaisuustodistuksen hakemisen kustannuksia ulosottoviranomainen ei hyväksy perintäkuluksi.

Tiemaksusaatava vanhenee viidessä vuodessa. Velka kannattaa laittaa ulosottoon heti sen jälkeen, kun maksukehotukseen ei ole reagoitu.

Onnistuneen ulosoton muistilista:

  • Kokouskutsut lähetetty vähintään 14 päivää ja enintään 2 kk ennen kokousta
  • Kokouskutsussa mainittuna nähtävilläpitopaikka maksuunpanoluettelolle sekä hoitokunnan tai toimitsijamiehen päätöksille. Maksuunpanoluettelon voi myös lähettää kokouskutsun mukana
  • Kokouksessa päätökset tieyksikön hinnasta, eräpäivästä, korosta sekä maksukehotus- ja perintäkuluista. Vahvistettu maksuunpanoluettelo liitetty pöytäkirjan liitteeksi
  • Yhden maksukehotuksen lähettäminen eräpäivän jälkeen
  • Lainvoimaisuustodistuksen hakeminen käräjäoikeudelta
  • Ulosottohakemukseen (suoraan ulosottokelpoisen saatavan hakemus) liitteeksi lainvoimaisuustodistus, kopio kokouspöytäkirjasta sekä vahvistetusta maksuunpanoluettelosta

 

Kun seuraat näitä ohjeita, hoituu tiesi maksukehotukset ja tiemaksujen perintä varmasti oikein!

Heräsikö kysyttävää? Jatketaan keskustelua aiheesta Tiefoorumilla !


Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Tievahti-popup-hero

Tule oikealle tielle

Niin yksityistien omistajat, käyttäjät ja viranomaiset hyötyvät siitä, kun yksityisverkko on kunnossa ja siihen liittyvä tieto on aina ajan tasalla.

Liity nyt uutiskirjeemme tilaajaksi:

Mikä on roolisi tiekunnassasi?