tievahti-logo

26.11.2021

Siltahankkeet

Syksyn kalenteri on täyttynyt perusparannussuunnitelmista. Hankkeita on vireillä monenlaisia, mutta tällä kertaa Tievahdin blogissa keskitytään ELY-keskuksen avustamiin siltahankkeisiin.

Yksityisteiden siltahankkeille on saatavilla ELY-keskuksen avustusta 75% hyväksytyistä kustannuksista ja tämän lisäksi kunnan avustusta, jos kunta sellaista myöntää.

Osa kunnista eivät avusta hankkeita lainkaan, parhaat avustavat 25%, jolloin osakkaille ei jää maksettavaksi mitään. Jotkut kunnat ovat päättäneen jopa 30% avustuksista siltahankkeille ELY-keskuksen avustuksen lisäksi, mutta se kuulostaa jo vähän liian hyvältä ollakseen totta. Virhe lienee tähän mennessä korjattu.

Tiekunta vastaa sillan kunnosta

Tiekunta on aina vastuussa sillan kunnosta ja mahdollisesta painorajoituksesta. Suunnitteluvaiheessa sillalle on määritelty kantavuus, mikä pitäisi olla mainittuna rakennesuunnitelmissa.

Yksityistien silta

Väylävirasto suosittelee silta-asiantuntijan tekemää tarkastusta silloille 5 – 10 vuoden välein. 

Jos tiekunnalla on epäilyksiä sillan kunnosta tai uusiminen alkaa olla ajankohtaista, kannattaa hanke aloittaa pyytämällä ELY-keskuksen siltainsinöörin katselmoimaan sillan ja antamaan lausunnon avustuskelpoisuudesta.

Kaiteet kuntoon

Kuvien kohde Saimaalla katselmoitiin lokakuussa 2021. Saareen pääsee pengertietä ja painorajoitettua siltaa myöten. Katselmuksessa huomio kiinnittyi ensimmäisenä pengerteiden liian mataliin teräskaiteisiin, jotka eivät ole nykymääräysten mukaiset.

Nykyisin kaiteet asennetaan teräspylväiden varaan, kun tässä kohteessa on käytetty betonia. 

Myöskään varsinaisen sillan puiset kaiteet eivät täytä määräyksiä, vaan ovat lähinnä henkinen tuki kulkijalle.

Sillan kaiteet

Tukeudu asiantuntijaan siltahankkeessa

Sillan alusrakenteet tutkitaan siltatyyppi huomioiden. Ovatko tuet paikallaan, näkyykö lahovaurioita,
siirtymiä, taipumia tai kiertymiä? Onko teräs- tai betonirakenteissa murtumia tai halkeamia?

Sillat ovat taitorakenteita ja niiden arviointiin, suunnitteluun, valvomiseen ja rakentamiseen on aina käytettävä kokeneita asiantuntijoita.

Pätevien silta-asiantuntijoiden yhteystietoja saa esimerkiksi ELY-keskuksen siltainsinööreiltä. 

Asiantuntija voi määritellä sillalle painorajoituksen tekemänsä tarkastuksen ja sillan rakennesuunnitelmien perusteella.

Tieisännöitsijä hoitaa paperihommat

Tieisännöitsijän tehtävänä siltahankkeissa on huolehtia siitä, että hankkeeseen liittyvät paperityöt tulee hoidettua oikein.

Ensin selvitetään vesilupa-asiat ELY-keskuksen kanssa. Vesiluvat ovat lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi, mutta jos lupa on vuosikymmeniä vanha, ELY-keskus voi vaatia vesiluvan hakemista uudelleen.

Vesilupa haetaan Aluehallintovirastosta ja sen saaminen kestää noin vuoden. Vesilupaa varten sillasta tarvitaan alustava yleispiirustus. 

Vesiluvan saamisen jälkeen tehdään varsinaiset suunnitelmat ja haetaan ELY-keskuksen ja kunnan avustukset.

Yksityistie, silta

Etsi suunnittelija ja valvoja ajoissa

Sillan suunnittelussa tulee käyttää hyväksyttyjä suunnittelijoita ja valvojia, joten ELY-keskukseen kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin. Hankkeen valvojaan kannattaa ottaa yhteyttä ennen suunnittelun kilpailutusta.

Sillan uusimisen ajaksi on usein rakennettava kiertotie tai järjestettävä muu väliaikainen kulkuyhteys, mikäli sillan molemmille puolille ei pääse kulkemaan muuta kautta.

Silta voidaan uusia joissain tapauksissa myös talvella, jolloin jäätietä voidaan hyödyntää. Kiireellisiä sairaustapauksia varten kannattaa valmistella helikopterikenttä.

Tievahti-Tanen lista

Tiekunnan muistilista siltahankkeissa:

 • Siltakatselmus ELY-keskuksen siltainsinöörin kanssa
 • Siltatyypin tai vaihtoehtojen valinta
 • Hyväksyttyjen suunnittelijoiden ja valvojien kartoittaminen
 • Vesiluvan selvittäminen
 • Tiekunnan kokouksen pitäminen
 • Päätös hankkeeseen ryhtymisestä
 • Päätös avustusten hakemisesta ja vastaanottamisesta
 • Päätös hankkeen sähköisen asioinnin hoitajasta
 • Päätös suunnittelijan ja valvojan kilpailuttamisesta ja/tai valinnasta tai valtuutus valinnan
 • tekemiseen
 • Päätös pankkilainasta
 • Alustavien suunnitelmien teettäminen vesilupaa varten, jos sellainen tarvitsee hakea
 • Varsinaisten suunnitelmien teettäminen ja avustusten hakeminen
 • Hankkeen toteuttaminen

 

Avustuksia on tällä hetkellä hyvin saatavilla, joten tiekuntien sillat kannattaa tarkastaa ja lähteä viemään hankkeita eteenpäin. Jatketaan siltakeskustelua Tiefoorumin puolella!


Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Tievahti-popup-hero

Tule oikealle tielle

Niin yksityistien omistajat, käyttäjät ja viranomaiset hyötyvät siitä, kun yksityisverkko on kunnossa ja siihen liittyvä tieto on aina ajan tasalla.

Liity nyt uutiskirjeemme tilaajaksi:

Mikä on roolisi tiekunnassasi?