tievahti-logo

01.03.2022

Tiekunnan vuosikokoukseen valmistautuminen

Vuosikokouksessa käydään läpi tiekunnan hallinto ja tehdään päätöksiä koskien tiekunnan taloutta ja tien kunnossapitoa.

Tiekuntien hallinnon hoitamisesta on kirjoitettu kokonaisia kirjoja, joten pystyn tässä nostamaan esille vain muutamia oleellisimpia kompastuskiviä.

Tiekunnat pitävät kokoukset yksityistielain mukaan 1 – 4 vuoden välein. Jos tiekunta saa kunnalta kunnossapitoavustusta, saattaa sieltä tulla lisäehtoja kokousten pitämiselle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – parhaassa tapauksessa pöytäkirja on kirjoitettu ennen kokousta mahdollisimman valmiiksi ja se valmistuu allekirjoitettavaksi matkatulostimen tai sähköisten allekirjoitusten avulla välittömästi kokouksen jälkeen.

Kaikki alkaa kokouskutsusta

Jotta kokous sujuu, on ensin laitettava kokouskutsu kohdilleen. Kutsut pitää lähettää osakkaille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitse tai sähköpostitse. Kirjeposti on kulkenut välillä yli viikonkin, joten itse suosin kolmea viikkoa.

Kokouskutsusta tulee löytyä muutama perusasia, jotta kokous on lainvoimainen:

Aika ja paikka

Asialista

Vähintään kaksi viikkoa nähtävillä pidettävät asiakirjat

o Toimielimen päätökset

o Maksuunpanoluettelo

o Tieyksikkölaskelma, jos vahvistetaan uutta laskelmaa

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin tuli tiukennuksia uuden yksityistielain myötä, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Vaadittu nähtävillä olo on vähintään kaksi viikkoa.

Osan asiakirjoista voi myös lähettää kutsun mukana, jolloin erillistä nähtävillä oloa ei vaadita.

Toimielimen eli toimitsijamiehen tai hoitokunnan tulee pitää päätöksistään tehtyjä pöytäkirjoja nähtävillä ennen kokousta. Toimitsijamies ei yksin järjestä kokouksia, mutta saman asian ajaa muistio tilatuista töistä.

Asialistalla tulee olla kaikki merkittävät tiekunnan asiat, muuten niitä ei voida kokouksessa käsitellä. Jos kokouksessa tulee esille joku asialistan ulkopuolinen asia, sen voi kirjata muistiin muihin asioihin ja käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Vuosikokouksessa voi kuitenkin käsitellä yksityistielain mukaisia asioita. Esimerkiksi jos toimielin ei nauti osakkaiden luottamusta, voidaan se vaihtaa kokouksen päätöksellä, vaikka asia ei asialistalla olisikaan.

Maksuunpanoluetteloesitys tulee olla nähtävillä tai lähettää kokouskutsun mukana aina, kun käsitellään tiemaksujen keräämistä. Samoin esitys uudeksi tieyksikkölaskelmaksi tulee pitää nähtävillä etukäteen.

Pöytäkirjoihin tarkkuutta

Pöytäkirjoista puuttuu useimmiten tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus, jonka saa Maanmittauslaitokselta. Se on yksi tärkeimmistä tiedoista, koska muuten tiekuntaa on mahdotonta yksilöidä.

Kokoukselle valitaan aina puheenjohtaja ja usein myös sihteeri. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa voi toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Jos erillisiä pöytäkirjantarkastajia ei valita, voi kokous itse hyväksyä pöytäkirjan.

Kokouksen aluksi on todettava ääniosuudet tai tehtävä päätös, että äänestysluettelo tehdään siinä vaiheessa, jos kokouksessa tarvitsee äänestää.

Kokouksessa äänestetään viimeksi vahvistetuilla lainvoimaisilla tieyksiköillä. Äänestyksessä kenelläkään osakkaalla ei voi olla yli 30 % kokouksessa paikalla olevista äänistä.

Jos osakkaan tien käyttö on muuttunut, maksuunpanoluetteloon voidaan tehdä kokouksessa tarvittavat tekniset muutokset.

Maksuunpanoluettelon vahvistamisen yhteydessä päätetään tieyksikön hinnasta, perusmaksun suuruudesta, maksujen eräpäivästä, saatavien perinnästä ja perintäkuluista.

Kaikki päätökset kirjataan pöytäkirjaan ja vahvistettu maksuunpanoluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Olen pitänyt hyvänä tapana sitä, että tieisännöitsijä valtuutetaan perimään vahvistetun maksuunpanoluettelon mukaiset maksut.

Tällöin ne eivät jää roikkumaan tilinpäätökseen, vaan maksut saadaan useimmiten perittyä ulosoton kautta ennen tilikauden päättymistä.

Pöytäkirja tulee olla nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta. Mahdollinen oikaisuvaatimus tulee tehdä toimielimelle 30 päivän kuluessa kokouksesta, moitekanteen tekemiseen on aikaa kolme kuukautta.

Muistilista kokousten pitämiseen:

Sovi kokousaika ja varaa paikka

Lähetä kokouskutsu viimeistään 14 päivää ennen kokousta

Kirjaa pöytäkirjaan tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus

Liitä pöytäkirjaan tarvittavat liitteet

o Läsnäolijat, jos heitä ei ole kirjattu suoraan pöytäkirjaan

o Valtakirjat (suulliset valtakirjat kirjataan suoraan pöytäkirjaan)

o Vahvistettu talousarvio

o Vahvistettu maksuunpanoluettelo

o Vahvistettu yksikkölaskelma

Laita pöytäkirja nähtäville viimeistään 14 päivää kokouksen jälkeen

Jatketaan keskustelua aiheesta Tiefoorumilla!

 

Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!
Tievahti-popup-hero

Tule oikealle tielle

Niin yksityistien omistajat, käyttäjät ja viranomaiset hyötyvät siitä, kun yksityisverkko on kunnossa ja siihen liittyvä tieto on aina ajan tasalla.

Rahanarvoista asiaa, liity tilaajaksi:

Mikä on roolisi tiekunnassasi?

Pysy kartalla tiesi tehtävistä!

Tilaa yksityisteiden vuosikello ilmaiseksi sähköpostiisi, postilaatikkoosi tai tekstiviestitse puhelimeesi. Näin olet aina oikealla tiellä oikeaan aikaan.

Valitse sinulle sopivin tilaus:

Kiitos ilmoittautumisesta!

Tiekuntasi on nyt käyttöönottojonossa. Tulemme tiedottamaan jonossa olevia sähköpostitse.

Ilmoita useampi tiekuntaTilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tilaa tien vuosikello tekstiviestitse

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello tekstiviestitse, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tietosi ja tilaa:

Tilaa tien vuosikello postilaatikkoosi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello perinteisellä kirjepostilla, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tietosi ja tilaa: