tievahti-logo

01.02.2023

Toimitsijamiehen tehtävä

Toimitsijamiehen tehtävä

Tiekunnalla tulee aina olla toimielin, joka on käytännössä yksi toimitsijamies tai vähintään kolmijäseninen hoitokunta ja yksi varahenkilö. Valintaan vaikuttaa tiekunnan osakasmäärä ja aktiivisten henkilöiden määrä.

Kaikenkokoisissa tiekunnissa toimitsijamiesmalli on ketterä ja toimiva, kun yksi henkilö pystyy tekemään päätökset tien hoidosta ja hoitamaan asiat.

Jos aktiivisia osakkaita on enemmän, vastuuta halutaan jakaa tai hoitokuntaan halutaan näkemyksiä pitkän tien useammilta sivuhaaroilta, voidaan valita hoitokuntamalli.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jos tiekunnan kokous ei ole heitä valinnut.

Yksityistielaki määrittelee hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtäviksi myös tiekunnan hallinnolliset tehtävät, mutta nyt käsittelen erityisesti tilannetta, jossa hallinnon hoitaa ulkopuolinen tieisännöitsijä tai muu taho.

Sujuvuuden vuoksi puhun jatkossa pelkästä toimitsijamiehestä, mutta samat asiat koskevat myös hoitokuntaa.

Tärkeimpänä tehtävänä tien kunnossapidosta huolehtiminen

Toimitsijamiehen tärkein tehtävä on huolehtia tien kunnossapidosta tiekunnan kokouksen päätösten ja talousarvion puitteissa.

Yleensä paras lopputulos saadaan, kun toimitsijamieheksi ryhtyy joku tien varrella vakituisesti asuva tai muuten tiekunnan tietä paljon käyttävä henkilö. Tällöin hän tulee kulkiessaan seuranneeksi tien kuntoa ja pystyy reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti.

Toimitsijamieheltä ei odoteta talkootöitä tai urakointia, vaan ennen kaikkea työnjohtoa ja organisointia.

Saako tehtävästä palkkion?

Osa toimitsijamiehistä hoitaa asiat talkoilla, mutta palkkiotakin voi maksaa, jos tiekunnan kokous niin päättää. Yksinkertaisinta on valita toimitsijamieheksi yrittäjä, joka voi laskuttaa palkkionsa tiekunnalta.

Jos palkkiota maksetaan henkilölle, tai yrittäjälle, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, täytyy muistaa huolehtia tulorekisteri-ilmoituksista ja ennakonpidätyksistä.

Tyypilliset toimitsijamiehen palkkiot ovat n. 50–500 euroa vuodessa, riippuen työn määrästä ja tiekunnan koosta.

Riitaisissa tiekunnissa varsinkin puhelimen ja sähköpostin parissa vietettyä aikaa saattaa kertyä useita tunteja vuodessa, mutta useimmiten tehtävä on helppo eikä vie paljon aikaa.

Erityisosaamista ei vaadita

Toimitsijamies voi olla maallikko. Tieasioissa pärjää ja oppii kyllä, varsinkin jos tukena on tieisännöitsijä tai asioita aiemmin hoitanut henkilö, jolta voi tarvittaessa kysyä asioita ja pyytää apua.

Toimitsijamiehen ammattitaito rakentuu vuosien kuluessa. Ulkopuolisella ammattilaisellakin kestää usein muutama vuosi, että tietyn tien erityispiirteet ja käyttäytyminen eri vuodenaikoina ja keliolosuhteissa tulevat tutuiksi.

Jos toimitsijamieheksi valitaan ulkopuolinen henkilö, kannattaa tiekunnasta valita joku osakkaista yhteyshenkilöksi, jolle toimitsijamies voi tarvittaessa soittaa ja tiedustella tien tilannetta.

Myös muita osakkaita kannustetaan antamaan palautetta tien kunnosta, niin säästetään kustannuksissa, kun ulkopuolisen toimitsijamiehen ei tarvitse erikseen käydä katselmoimassa tietä.

Normaalit vuosittaiset kunnossapitotoimet toimitsijamies hoitaa lähtökohtaisesti itsenäisesti eli huolehtii kelirikkomerkeistä, tilaa sopivaan aikaan lanauksen, pölynsidonnan, vesakonniiton ja sorastuksen sekä huolehtii talvikunnossapidon sopimisesta eli aurausviitoituksesta, aurauksesta ja hiekoituksesta.

Toimitsijamiehen tehtävässä onnistumiseen vaikuttaa sekin, että urakoitsijat ovat oma-aloitteisia ja pitävät tiestä huolta kustannustehokkaasti.

Olen vuosien varrella nähnyt useita toimitsijamiehiä, jotka aloittavat niin sanotusti ”nollasta” ja pärjäävät tehtävässä hienosti. He ovat saattaneet esimerkiksi muuttaa tien varteen vakituisiksi asukkaiksi ja päätyvät toimitsijamieheksi, kun edellinen sukupolvi haluaa tehtävistä luopua.

Toimitsijamiehen tehtävään ryhtymistä ei kannata arkailla. Tekevä oppii ja varsinkin jos tiekunnan hallinnon ja papereiden pyörittämisen ulkoistaa muualle, saa keskittyä tärkeimpään eli tien kuntoon.

Jos joku asia jäi mietityttämään, kurvaa kysymään Tiefoorumille!

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!

Tilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tarjous siltahankkeesta

Tarjous tiehankkeesta

Kiitos Tievahdin uutiskirjeen tilaamisesta!

Kiitos perustietolomakkeen lähettämisestä!

Otamme lähettämänne tiedot parhaamme mukaan huomioon kun laadimme uutta yksikkölaskelmaa.

Jäikö kysyttävää tieyksiköintiin liittyen?

Laita postia tieyksikointi@tievahti.fi tai soita meille 010 2028 444

Tarjous kuntotarkastuksesta

Tarjous siltasuunnittelusta

Tarjous tiekunnan perustamisesta

Tarjous tieyksiköinnistä

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Tiemestari

Tiemestari -palvelupaketti on täyden palvelun ratkaisu tiekuntien kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Se tarjoaa kaiken tarvittavan aina taloushallinnosta kokousjärjestelyihin ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Tässä paketissa tuomme kaiken valmiiksi pöytään järkähtämättömällä ammattitaidolla.

 

Tiemestari-pakettiin voi valita erikseen myös toimitsijamiespalvelun, joka kattaa tien kunnossapitovastuun, jokapäiväisten asioiden hoitamisen sekä jopa tiekunnan edustamisen, mikäli sellaiseen on tarvetta.  

Tiemestari sopii tiekunnille, joiden osakkaat haluavat marssia valmiiseen kokouspöytään ja sekin on tietysti vapaaehtoista.

 

Tiemestari onkin voittajien valinta!

Tieisäntä -palvelupaketti on suunniteltu tiekunnille, jotka etsivät kokonaisvaltaisempaa ratkaisua hallinnollisiin tehtäviinsä. Tämä paketti tarjoaa kaiken tarvittavan taloushallinnosta kokousjärjestelyihin, mikä takaa, että tiekuntasi koko hallinto hoidetaan kattavasti tinkimättömällä ammattitaidolla. 

Tarjoamme tarvittaessa myös laajan kirjon lisäpalveluita, jotka tukevat tiekuntasi arkea, kuten perintä- ja ulosottohakemusten laatimisen sekä yksityistierekisteri- ja Digiroad-ilmoitukset, varmistaen, että kaikki hallinnolliset asiat ovat ajan tasalla yksityiskohtia myöten.

Tieisäntä sopii kaikenlaisille tiekunnille, jotka haluavat ulkoistaa kaikki hallinnolliset tehtävänsä.

Tieisäntä tarjoaa tiekunnan hallinnon huippuosaaviin käsiin!

Tieniekka

Tievahti-viranomaisvaatimukset

Tieniekka -palvelupaketti tarjoaa tiekunnille helpon ja tehokkaan tavan hoitaa tiekunnan työläimmät hallinnolliset tehtävät. Olipa kyseessä kirjanpito, tilinpäätös, maksuunpanoluettelon laatiminen, tiemaksujen laskutus tai kiinteistö- ja osakastietojen ylläpito, Tieniekka-palvelupaketissa huolehdimme nämä kaikki ammattimaisella otteella ja tarkkuudella. Tarjoamme halutessanne myös kokouskutsujen laadinnan ja lähetyksen sekä talousarvioiden muodostamisen lisäpalveluina. 

Tieniekka on suunnattu erityisesti pienemmille tiekunnille hallinnollisten velvoitteiden hoitamiseksi, mutta toimii myös isommillakin tiekunnilla, mikäli tiekunnalla on aktiivinen ja toimiva toimielin.

Tieniekka vapauttaa aikaa arkeesi!

Tämä sivusto on työn alla!

Hei, päivitämme verkkosivujamme ja tämä sivu on vielä työnalla.

Autamme ja vastaamme kysymyksiisi mielellämme joten kysy rohkeasti!

tiekunnat@tievahti.fi

 010 2028 444

Sivu aukeaa lähipäivinä!

Palvelun aloitustiedot

Tiekunnan perustiedot

Tiekunnan yhteyshenkilö

Tarjouksen yhteenveto

Palvelun tiedot:
Tiekunnan tiedot:
Tiekunnan yhteyshenkilön tiedot:

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Mikä hanke sinua kiinnostaa?

Ilmoita tietosi molemmilla lomakkeilla jos haluat tarjouksen molemmista hankkeista.

Siltahanke
Tiehanke
Tarjous kantavuusmittauksesta

Kiitos Tievahdin vuosikellon tilaamisesta!

Kiitos ilmoittautumisesta!

Ilmoittamasi tiedot on tallennettu Tievahdin kumppanirekisteriin.