tievahti-logo

01.02.2023

Toimitsijamiehen tehtävä

Toimitsijamiehen tehtävä

Tiekunnalla tulee aina olla toimielin, joka on käytännössä yksi toimitsijamies tai vähintään kolmijäseninen hoitokunta ja yksi varahenkilö. Valintaan vaikuttaa tiekunnan osakasmäärä ja aktiivisten henkilöiden määrä.

Kaikenkokoisissa tiekunnissa toimitsijamiesmalli on ketterä ja toimiva, kun yksi henkilö pystyy tekemään päätökset tien hoidosta ja hoitamaan asiat.

Jos aktiivisia osakkaita on enemmän, vastuuta halutaan jakaa tai hoitokuntaan halutaan näkemyksiä pitkän tien useammilta sivuhaaroilta, voidaan valita hoitokuntamalli.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jos tiekunnan kokous ei ole heitä valinnut.

Yksityistielaki määrittelee hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtäviksi myös tiekunnan hallinnolliset tehtävät, mutta nyt käsittelen erityisesti tilannetta, jossa hallinnon hoitaa ulkopuolinen tieisännöitsijä tai muu taho.

Sujuvuuden vuoksi puhun jatkossa pelkästä toimitsijamiehestä, mutta samat asiat koskevat myös hoitokuntaa.

Tärkeimpänä tehtävänä tien kunnossapidosta huolehtiminen

Toimitsijamiehen tärkein tehtävä on huolehtia tien kunnossapidosta tiekunnan kokouksen päätösten ja talousarvion puitteissa.

Yleensä paras lopputulos saadaan, kun toimitsijamieheksi ryhtyy joku tien varrella vakituisesti asuva tai muuten tiekunnan tietä paljon käyttävä henkilö. Tällöin hän tulee kulkiessaan seuranneeksi tien kuntoa ja pystyy reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti.

Toimitsijamieheltä ei odoteta talkootöitä tai urakointia, vaan ennen kaikkea työnjohtoa ja organisointia.

Saako tehtävästä palkkion?

Osa toimitsijamiehistä hoitaa asiat talkoilla, mutta palkkiotakin voi maksaa, jos tiekunnan kokous niin päättää. Yksinkertaisinta on valita toimitsijamieheksi yrittäjä, joka voi laskuttaa palkkionsa tiekunnalta.

Jos palkkiota maksetaan henkilölle, tai yrittäjälle, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, täytyy muistaa huolehtia tulorekisteri-ilmoituksista ja ennakonpidätyksistä.

Tyypilliset toimitsijamiehen palkkiot ovat n. 50–500 euroa vuodessa, riippuen työn määrästä ja tiekunnan koosta.

Riitaisissa tiekunnissa varsinkin puhelimen ja sähköpostin parissa vietettyä aikaa saattaa kertyä useita tunteja vuodessa, mutta useimmiten tehtävä on helppo eikä vie paljon aikaa.

Erityisosaamista ei vaadita

Toimitsijamies voi olla maallikko. Tieasioissa pärjää ja oppii kyllä, varsinkin jos tukena on tieisännöitsijä tai asioita aiemmin hoitanut henkilö, jolta voi tarvittaessa kysyä asioita ja pyytää apua.

Toimitsijamiehen ammattitaito rakentuu vuosien kuluessa. Ulkopuolisella ammattilaisellakin kestää usein muutama vuosi, että tietyn tien erityispiirteet ja käyttäytyminen eri vuodenaikoina ja keliolosuhteissa tulevat tutuiksi.

Jos toimitsijamieheksi valitaan ulkopuolinen henkilö, kannattaa tiekunnasta valita joku osakkaista yhteyshenkilöksi, jolle toimitsijamies voi tarvittaessa soittaa ja tiedustella tien tilannetta.

Myös muita osakkaita kannustetaan antamaan palautetta tien kunnosta, niin säästetään kustannuksissa, kun ulkopuolisen toimitsijamiehen ei tarvitse erikseen käydä katselmoimassa tietä.

Normaalit vuosittaiset kunnossapitotoimet toimitsijamies hoitaa lähtökohtaisesti itsenäisesti eli huolehtii kelirikkomerkeistä, tilaa sopivaan aikaan lanauksen, pölynsidonnan, vesakonniiton ja sorastuksen sekä huolehtii talvikunnossapidon sopimisesta eli aurausviitoituksesta, aurauksesta ja hiekoituksesta.

Toimitsijamiehen tehtävässä onnistumiseen vaikuttaa sekin, että urakoitsijat ovat oma-aloitteisia ja pitävät tiestä huolta kustannustehokkaasti.

Olen vuosien varrella nähnyt useita toimitsijamiehiä, jotka aloittavat niin sanotusti ”nollasta” ja pärjäävät tehtävässä hienosti. He ovat saattaneet esimerkiksi muuttaa tien varteen vakituisiksi asukkaiksi ja päätyvät toimitsijamieheksi, kun edellinen sukupolvi haluaa tehtävistä luopua.

Toimitsijamiehen tehtävään ryhtymistä ei kannata arkailla. Tekevä oppii ja varsinkin jos tiekunnan hallinnon ja papereiden pyörittämisen ulkoistaa muualle, saa keskittyä tärkeimpään eli tien kuntoon.

Jos joku asia jäi mietityttämään, kurvaa kysymään Tiefoorumille!

 

Opri Pietiäinen

Kirjoittaja on Tievahdin tieasiantuntija.

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!

Tilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tarjous siltahankkeesta

Tarjous tiehankkeesta

Kiitos Tievahdin uutiskirjeen tilaamisesta!

Tarjous tieisännöinnistä

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Mikä hanke sinua kiinnostaa?

Ilmoita tietosi molemmilla lomakkeilla jos haluat tarjouksen molemmista hankkeista.

Siltahanke
Tiehanke
Tarjous kantavuusmittauksesta

Kiitos Tievahdin tietopaketin tilaamisesta!

Lataa tietopakettisi alla olevasta linkistä. Saat myös pian ilmoittamaasi sähköpostiin viestin, jossa on latauslinkki Tievahdin tietopakettiin ja hinnastoon. 

Huom! Sähköpostin lähetyksessä voi olla ajoittain pientä viivettä.

Ystävällisin terveisin,
Tievahti Tane

Kiitos Tievahdin vuosikellon tilaamisesta!

Kiitos ilmoittautumisesta!

Ilmoittamasi tiedot on tallennettu Tievahdin kumppanirekisteriin.