tievahti-logo

01.06.2022

Tiekunnan perustaminen

Tiekunnan perustaminen

Yleensä tiekunta halutaan perustaa viimeistään silloin, kun eteen tulee tien parantaminen tai kunnossapitokustannusten jakamisessa on erimielisyyksiä.

Järjestäytynyt tiekunta voi hakea perusparannushankkeeseen avustusta ELY-keskukselta ja kunnalta. Yksityistielaki edellyttää perustettua tiekuntaa myös kuntien kunnossapitoavustuksissa.

Järjestäytymättömissä tiekunnissa asiat sovitaan osakkaiden kesken eikä suoraan ulosottokelpoisia maksuvelvoitteita synny.

Tiekuntaa ei tarvita, jos osakkaiden keskinäinen luottamus on kunnossa, kustannusten jaosta ollaan samaa mieltä ja avustuksia ei ole tarpeen hakea.

Sanasto haltuun

Perussanasto kannattaa ottaa ensin haltuun. Tieoikeus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllä on oikeus pitää tietä ja kulkea toisen kiinteistön maalla. Toisen kiinteistön maalle muodostuu tällöin rasite.

Rasitteita on erilaisia, sellainen voi muodostua esimerkiksi tiestä, kaivosta tai venepaikasta. Tierasitteilla on yleensä tarkka sijainti ja leveys.

Tiealueen leveys on kiinteistötietoihin määritelty leveys ja eri asia kuin varsinaisen ajoradan leveys. Koko tie sivuojineen tulee mahtua tiealueeseen.

Vanhemmissa tieoikeuksissa tiealueen leveys voi puuttua kokonaan tai olla liian kapea.

Ensin selvitetään tieoikeudet

Kun tiekunta sitten syystä tai toisesta halutaan perustaa, tulee ensimmäisenä selvittää Maanmittauslaitokselta, onko tieoikeudet kunnossa.

Asia selviää ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai käymällä Maanmittauslaitoksen toimipisteellä.

Mikäli tieoikeudet ovat kunnossa, tiekunnan voi perustaa osakkaiden kesken kokouksessa.

Kokouksen voi kutsua koolle kuka tahansa osakkaista ja kokouksen kutsuminen tapahtuu samalla tavalla kuin järjestäytyneen tiekunnan kokouksen koolle kutsuminen.

Kokouksessa laaditaan ensimmäinen yksiköinti tiekunnalle. Perustamiskokouksessa ei voida äänestää, joten päätöksien on oltava yksimielisiä.

Valmis kokouspöytäkirja toimitetaan Maanmittauslaitokselle, joka rekisteröi tiekunnan valitusajan (3kk ja viikko) jälkeen. Rekisteröinti ei maksa mitään.

Jos kaikki osakkaat ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet tiekunnan perustamisen, tiekunta voidaan rekisteröidä ilman valitusajan odottamista.

Tieisännöitsijä auttaa tarvittaessa tiekunnan perustamisessa. Isännöitsijä huolehtii, että perustamiskokouksessa tehdään riittävät päätökset ja kirjataan ne oikein pöytäkirjaan.

Myös yksikkölaskelma kannattaa teettää ulkopuolisella.

Vaihtoehtona yksityistietoimitus

 Jos tieoikeuksissa on puutteita tai on tiedossa, että joku osakkaista vastustaa tiekunnan perustamista, ainoa vaihtoehto on hakea Maanmittauslaitoksen yksityistietoimitusta.

Yksityistietoimitusta haetaan Maanmittauslaitoksen sähköisessä asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella, jos sähköistä asiointipalvelua ei ole mahdollista käyttää.

Yksityistietoimituksen pitää toimitusinsinööri, joka kutsuu toimitukseen kaikki asianosaiset. Jos joku osapuoli kokee tarpeelliseksi, toimituksessa voidaan käyttää toimitusinsinöörin lisäksi uskottuja miehiä.

Uskotut miehet ovat kiinteistöasioihin perehtyneitä, paikallistuntemusta omaavia henkilöitä, jotka ovat toimitusinsinöörin apuna päätöksenteossa.

Toimitusinsinööri ratkaisee toimituskokouksessa tiekunnan tarpeellisuuden ja tekee tiekunnalle yksikkölaskelman.

Yksityistietoimitusten hinnat ovat kiinteät ja löytyvät Maanmittauslaitoksen nettisivuilta. Hintaan saa -50% alennusta, jos toimitus tehdään kirjallisena menettelynä eli kiinteistöjen omistajat ovat sopineet kaikki toimitusasiat ennakkoon.

Jatketaan tiekuntien perustamiskeskusteluja Tiefoorumilla!

Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Tievahti-popup-hero

Tule oikealle tielle

Niin yksityistien omistajat, käyttäjät ja viranomaiset hyötyvät siitä, kun yksityisverkko on kunnossa ja siihen liittyvä tieto on aina ajan tasalla.

Liity nyt uutiskirjeemme tilaajaksi:

Mikä on roolisi tiekunnassasi?