tievahti-logo

03.12.2021

Talviauraus

Yksityisteillä on monenlaisia tarpeita talvikunnossapidon suhteen. Useilla teillä talviauraus on ajankohtainen asia jo joulukuusta lähtien.

Metsäteillä ei välttämättä aurata koko talvena, kun vakituista asutusta palvelevalla tiellä pitäisi päästä liikkumaan jatkuvasti. Kesämökkeilykin on monessa paikassa muuttunut ympärivuotiseksi. 

Vilkasliikenteisellä yksityistiellä on aurattava ripeämmin ja pienemmällä lähtökynnyksellä, jotta lumi ei polantuisi tiehen. Polanteen poistoa tarvitsee myös tehdä aktiivisemmin. Vähäliikenteinen sivutie voidaan aurata harvemminkin.

Ensilumen sataessa auraajaa ei kannata kiirehtiä, jotta murskeet pysyvät tiessä. Tien pinta hyötyy siitä, että se saa jäätyä rauhassa ja ensimmäisten lumien voi hyvin antaa tamppaantua tiehen.

sivuhaaran ja pääväylän välinen ero lumisella tiellä
Tältä näyttää tien sivuhaaran ja pääväylän välinen ero talvella.

Urautumista kannattaa välttää ympäri vuoden, myös talvella. Kun tie urautuu, tehdään polanteen poisto. Polanteen poiston yhteydessä ei tukita liittymiä, vaan nekin puhdistetaan.

luminen liittymä tiellä talvella
Kuvassa luminen liittymä.

Vastuu liittymistä on teillä

Pihatiet ja niiden liittymät ovat muilta osin liittyjän vastuulla. Samoin yksityisteiden liittymät valtion teihin ovat yksityisteiden vastuulla. 

Osakas voi kysyä tiekunnan tien auraajaa myös omalle pihatielleen tai pihalleen, mutta laskun liittymän ja pihatien aurauksesta maksaa osakas itse eikä tiekunta.

Auraajan löytyminen yksityistien varrelta on selvästi hankaloitunut viime vuosina, vaikka kalustoa saattaisikin olla. Osalle tiekunnista löytyi urakoitsija vasta marraskuussa useiden kyselyiden jälkeen.

Aurausurakointi on kiittämätöntä hommaa

Urakoitsija on taloudellisesti hankalassa välikädessä, kun saatava tulo riippuu lumen määrästä. Jos sitä ei ole, ei ole tulojakaan, ja kalusto pitäisi kuitenkin saada maksettua ja ylläpidettyä työstä saatavan palkan lisäksi. 

Toisaalta monesti lunta tulee liian paljon kerralla, jolloin urakoitsijat ajavat käsittämättömän pitkiä päiviä. Pahimmassa tapauksessa aurauslenkin jälkeen on lähdettävä heti ajamaan sama alusta.

Aurauslenkkiin voi kuulua valtion teitä, kunnan katuverkkoa ja pyöräteitä, jotka menevät kiireellisyydessä yksityisteiden edelle. Tämä aiheuttaa joskus keskustelua, mutta ymmärrettävästi kaikkialle ei ehdi yhtä aikaa.

Auraukseen liittyvä palaute kannattaa keskittää annettavaksi hoitokunnan puheenjohtajan, toimitsijamiehen tai tieisännöitsijän kautta. Viivästymisten taustalla harvoin on piittaamattomuus, vaan esimerkiksi konerikko, sairastuminen tai lumitulva, joten palautteen kanssa kannattaa olla tahdikas.

Joissakin tiekunnissa on tehty auraussopimuksia, joihin kuuluu kiinteä pohjahinta. Se maksetaan urakoitsijalle joka tapauksessa, vaikka lunta ei tulisi yhtään. Jos lunta tulee enemmän, maksetaan toteutuneen työn mukaan.

Urakoitsija pitää joka tapauksessa kalustonsa kunnossa ja päivystää läpi talven, joten käytäntö tuntuu reilulta ja tulee todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa.

Tieosakkaan muistilista talviauraukseen:

  • Ensilumi saa sataa ja tiivistyä tien pintaan rauhassa
  • Palaute aurauksesta ensisijaisesti hoitokunnan puheenjohtajalle, toimitsijamiehelle tai tieisännöitsijälle, joka arvioi tilanteen ja ohjeistaa auraajaa tarpeen mukaan
  • Liittymät ja pihatiet ovat osakkaan vastuulla, tiekunta hoitaa ainoastaan tiekunnan tietä
  • Muistetaan kiittää hyvästä työstä – auraajat saavat liian vähän positiivista palautetta!

Miten talviauraus on teidän tiekunnassa hoidettu?

Jatketaan keskustelua talviaurauksista Tiefoorumilla!

Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Tievahti-popup-hero

Tule oikealle tielle

Niin yksityistien omistajat, käyttäjät ja viranomaiset hyötyvät siitä, kun yksityisverkko on kunnossa ja siihen liittyvä tieto on aina ajan tasalla.

Liity nyt uutiskirjeemme tilaajaksi:

Mikä on roolisi tiekunnassasi?