tievahti-logo

01.02.2022

Yksityistien kunnossapitoavustukset – Näin haet kunnossapitoavustukset yksityistielle

Yksityistiet voivat saada kunnalta avustusta tien kunnossapitokustannuksiin. Kunnossapidolla tarkoitetaan vuosittain tiellä tehtäviä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi lanaus, sorastus, niitto, aurausviitoitus, talviauraus ja hiekoitus. Myös kohtuullisia hallintokustannuksia voidaan avustaa.

Avustuskäytännöt ovat kirjavia, eivätkä kaikki kunnat avusta yksityisteitä lainkaan. Kunnat voivat myös määritellä itse ehtonsa avustuksille. Jos tiekunnan tie kulkee kuntarajan yli, kunnossapitoavustusta voi hakea kahdesta kunnasta.

Kunnossapitoavustusten selostaminen valtakunnallisella tasolla on yhtä helppoa kuin savolaisen kuunteleminen. Vastuu ymmärtämisestä siirtyy kuulijalle ja faktat saa tarkistaa itse.

Avustusehdot vaihtelevat

Tyypillisiä ehtoja ovat esimerkiksi vakituinen asutus, kokouksen pitäminen vähintään joka toinen vuosi, tiemaksujen kerääminen vuosittain tai ajantasaisten tietojen ilmoittaminen Väyläviraston Digiroad -järjestelmään.

Lisäksi avustusehdoissa saattaa olla rajoituksia, kuten että avustusta saava tiekunta ei voi periä käyttömaksuja ulkopuolisilta tahoilta.

Tietyö-kyltti

Jos yksityistie on saanut avustusta kunnossapitoon, tiellä kulkemista ei voida ulkopuolisilta kieltää eikä tietä sulkea. Tämä koskee sitä ajanjaksoa, jolta avustus on saatu, esimerkiksi kalenterivuotta. 

Poikkeuksia tietysti on, joten jos avustettavalla tiellä kulkemista täytyy jostain erityisestä syystä rajoittaa, siihen täytyy saada erillinen lupa kunnalta. 

Poikkeus voi tulla vastaan esimerkiksi yksityistiellä, jolla on epätavallisen paljon tietä rasittavaa läpikulkuliikennettä.

Tapoja kunnossapitoavustusten laskemiseen on jälleen monta. Ne voivat perustua todellisiin kustannuksiin, joihin voi kuulua tai olla kuulumatta hallintokustannukset tai vaikkapa teiden luokitukseen.

Eri luokille on voitu määrätä erisuuruinen kunnossapitoavustus €/km tai % toteutuneista kustannuksista. 

Luokitus voi näyttää esimerkiksi tältä: 

I – vilkkaasti liikennöidyt läpikulkutiet

II – vakituisen asutuksen pääsytiet

III – vapaa-ajan asutuksen pääsytiet

IV – metsätiet

V – jäätiet

Paperisia ja sähköisiä hakemuksia

Avustushakemukset laitetaan vielä moneen kuntaan paperisena erinäisten liitteiden kera, mutta onneksi hyviä järjestelmiä on olemassa ja lisää pian tulossa.

Helpointa avustusten hakeminen on niissä kunnissa, joissa käytetään sähköistä järjestelmää. Sähköisissä järjestelmissä vanhat tiedot saadaan uuden hakemuksen pohjaksi, eikä aineistoa tarvitse joka vuosi haalia erikseen kasaan tai toimittaa pöytäkirjakopioita.

Avustuksen hakijan tarvitsee helpoimmillaan tarkistaa yhteystietojen oikeellisuus ja ilmoittaa uusimman tilinpäätöksen luvut. Kunnat voivat halutessaan tehdä tiekunnille tarkastuksia avustusehtojen noudattamisesta.

Yksityistie talvella

Varaa parantaa

Kunnossapitoavustusten käsittelyyn menee valtakunnan tasolla tällä hetkellä paljon työaikaa, jonka voisi käyttää tehokkaammin. 

Tiekunnat lähettävät kymmeniä tuhansia kunnossapitoavustushakemuksia vuodessa kuntiin, puhumattakaan avustushakemuksia käsittelevien kuntien työntekijöiden työmäärästä. 

Kunnossapitoavustusjärjestelmä voisi olla valtakunnan tasolla selkeämpi ja yhtenäisempi. Jo yhtenäinen hakuaika ja sähköinen järjestelmä tekisivät ihmeitä, vaikka avustusperusteet ja ehdot vaihtelisivatkin.

Säästyvä aika voitaisiin käyttää esimerkiksi avustusehtojen noudattamisen valvontaan.

Tarkista kunnossapitoavustusten hakuaika

Kunnossapitoavustusten hakuaika on tyypillisesti kevättalvella, keväällä tai kesän aikana. Kunnat saattavat lähettää avustushakemukset postissa niille tiekunnille, joita edellisvuonna on avustettu tai sitten olettaa, että tiekunnat tulostavat hakemukset itse kuntien nettisivuilta. 

Jos avustusten hakuaika ei vielä ole kalenterissa, asia kannattaa ottaa nyt selvitykseen!

Tievahti-Tanen lista

Muistilista kunnossapitoavustusten hakuun:

  • Varmista hakuaika ja hakuehdot
  • Täytä hakemus huolellisesti, erityisesti tiekunnan tilinumeron, yhteystietojen, tilinpäätöstietojen ja vaadittujen liitteiden osalta
  • Lähetä hakemus määräajassa
  • Tarkista, että saadun avustuspäätöksen tiedot ovat oikein
  • Tarkista, että tiekunnan tilille maksettu avustussumma on oikea

Onko sinulla kysymyksiä kunnossapitoavustusten hakemisesta tiellesi? Jatketaan keskustelua aiheesta Tiefoorumilla!

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!

Tilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tarjous siltahankkeesta

Tarjous tiehankkeesta

Kiitos Tievahdin uutiskirjeen tilaamisesta!

Tarjous kuntotarkastuksesta

Tarjous siltasuunnittelusta

Tarjous tiekunnan perustamisesta

Tarjous tieyksiköinnistä

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Tiemestari

Tiemestari -palvelupaketti on täyden palvelun ratkaisu tiekuntien kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Se tarjoaa kaiken tarvittavan aina taloushallinnosta kokousjärjestelyihin ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Tässä paketissa tuomme kaiken valmiiksi pöytään järkähtämättömällä ammattitaidolla.

 

Tiemestari-pakettiin voi valita erikseen myös toimitsijamiespalvelun, joka kattaa tien kunnossapitovastuun, jokapäiväisten asioiden hoitamisen sekä jopa tiekunnan edustamisen, mikäli sellaiseen on tarvetta.  

Tiemestari sopii tiekunnille, joiden osakkaat haluavat marssia valmiiseen kokouspöytään ja sekin on tietysti vapaaehtoista.

 

Tiemestari onkin voittajien valinta!

Tieisäntä -palvelupaketti on suunniteltu tiekunnille, jotka etsivät kokonaisvaltaisempaa ratkaisua hallinnollisiin tehtäviinsä. Tämä paketti tarjoaa kaiken tarvittavan taloushallinnosta kokousjärjestelyihin, mikä takaa, että tiekuntasi koko hallinto hoidetaan kattavasti tinkimättömällä ammattitaidolla. 

Tarjoamme tarvittaessa myös laajan kirjon lisäpalveluita, jotka tukevat tiekuntasi arkea, kuten perintä- ja ulosottohakemusten laatimisen sekä yksityistierekisteri- ja Digiroad-ilmoitukset, varmistaen, että kaikki hallinnolliset asiat ovat ajan tasalla yksityiskohtia myöten.

Tieisäntä sopii kaikenlaisille tiekunnille, jotka haluavat ulkoistaa kaikki hallinnolliset tehtävänsä.

Tieisäntä tarjoaa tiekunnan hallinnon huippuosaaviin käsiin!

Tieniekka

Tievahti-viranomaisvaatimukset

Tieniekka -palvelupaketti tarjoaa tiekunnille helpon ja tehokkaan tavan hoitaa tiekunnan työläimmät hallinnolliset tehtävät. Olipa kyseessä kirjanpito, tilinpäätös, maksuunpanoluettelon laatiminen, tiemaksujen laskutus tai kiinteistö- ja osakastietojen ylläpito, Tieniekka-palvelupaketissa huolehdimme nämä kaikki ammattimaisella otteella ja tarkkuudella. Tarjoamme halutessanne myös kokouskutsujen laadinnan ja lähetyksen sekä talousarvioiden muodostamisen lisäpalveluina. 

Tieniekka on suunnattu erityisesti pienemmille tiekunnille hallinnollisten velvoitteiden hoitamiseksi, mutta toimii myös isommillakin tiekunnilla, mikäli tiekunnalla on aktiivinen ja toimiva toimielin.

Tieniekka vapauttaa aikaa arkeesi!

Tämä sivusto on työn alla!

Hei, päivitämme verkkosivujamme ja tämä sivu on vielä työnalla.

Autamme ja vastaamme kysymyksiisi mielellämme joten kysy rohkeasti!

tiekunnat@tievahti.fi

 010 2028 444

Sivu aukeaa lähipäivinä!

Palvelun aloitustiedot

Tiekunnan perustiedot

Tiekunnan yhteyshenkilö

Tarjouksen yhteenveto

Palvelun tiedot:
Tiekunnan tiedot:
Tiekunnan yhteyshenkilön tiedot:

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Mikä hanke sinua kiinnostaa?

Ilmoita tietosi molemmilla lomakkeilla jos haluat tarjouksen molemmista hankkeista.

Siltahanke
Tiehanke
Tarjous kantavuusmittauksesta

Kiitos Tievahdin vuosikellon tilaamisesta!

Kiitos ilmoittautumisesta!

Ilmoittamasi tiedot on tallennettu Tievahdin kumppanirekisteriin.