tievahti-logo

01.02.2022

Yksityistien kunnossapitoavustukset – Näin haet kunnossapitoavustukset yksityistielle

Yksityistiet voivat saada kunnalta avustusta tien kunnossapitokustannuksiin. Kunnossapidolla tarkoitetaan vuosittain tiellä tehtäviä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi lanaus, sorastus, niitto, aurausviitoitus, talviauraus ja hiekoitus. Myös kohtuullisia hallintokustannuksia voidaan avustaa.

Avustuskäytännöt ovat kirjavia, eivätkä kaikki kunnat avusta yksityisteitä lainkaan. Kunnat voivat myös määritellä itse ehtonsa avustuksille. Jos tiekunnan tie kulkee kuntarajan yli, kunnossapitoavustusta voi hakea kahdesta kunnasta.

Kunnossapitoavustusten selostaminen valtakunnallisella tasolla on yhtä helppoa kuin savolaisen kuunteleminen. Vastuu ymmärtämisestä siirtyy kuulijalle ja faktat saa tarkistaa itse.

Avustusehdot vaihtelevat

Tyypillisiä ehtoja ovat esimerkiksi vakituinen asutus, kokouksen pitäminen vähintään joka toinen vuosi, tiemaksujen kerääminen vuosittain tai ajantasaisten tietojen ilmoittaminen Väyläviraston Digiroad -järjestelmään.

Lisäksi avustusehdoissa saattaa olla rajoituksia, kuten että avustusta saava tiekunta ei voi periä käyttömaksuja ulkopuolisilta tahoilta.

Tietyö-kyltti

Jos yksityistie on saanut avustusta kunnossapitoon, tiellä kulkemista ei voida ulkopuolisilta kieltää eikä tietä sulkea. Tämä koskee sitä ajanjaksoa, jolta avustus on saatu, esimerkiksi kalenterivuotta. 

Poikkeuksia tietysti on, joten jos avustettavalla tiellä kulkemista täytyy jostain erityisestä syystä rajoittaa, siihen täytyy saada erillinen lupa kunnalta. 

Poikkeus voi tulla vastaan esimerkiksi yksityistiellä, jolla on epätavallisen paljon tietä rasittavaa läpikulkuliikennettä.

Tapoja kunnossapitoavustusten laskemiseen on jälleen monta. Ne voivat perustua todellisiin kustannuksiin, joihin voi kuulua tai olla kuulumatta hallintokustannukset tai vaikkapa teiden luokitukseen.

Eri luokille on voitu määrätä erisuuruinen kunnossapitoavustus €/km tai % toteutuneista kustannuksista. 

Luokitus voi näyttää esimerkiksi tältä: 

I – vilkkaasti liikennöidyt läpikulkutiet

II – vakituisen asutuksen pääsytiet

III – vapaa-ajan asutuksen pääsytiet

IV – metsätiet

V – jäätiet

Paperisia ja sähköisiä hakemuksia

Avustushakemukset laitetaan vielä moneen kuntaan paperisena erinäisten liitteiden kera, mutta onneksi hyviä järjestelmiä on olemassa ja lisää pian tulossa.

Helpointa avustusten hakeminen on niissä kunnissa, joissa käytetään sähköistä järjestelmää. Sähköisissä järjestelmissä vanhat tiedot saadaan uuden hakemuksen pohjaksi, eikä aineistoa tarvitse joka vuosi haalia erikseen kasaan tai toimittaa pöytäkirjakopioita.

Avustuksen hakijan tarvitsee helpoimmillaan tarkistaa yhteystietojen oikeellisuus ja ilmoittaa uusimman tilinpäätöksen luvut. Kunnat voivat halutessaan tehdä tiekunnille tarkastuksia avustusehtojen noudattamisesta.

Yksityistie talvella

Varaa parantaa

Kunnossapitoavustusten käsittelyyn menee valtakunnan tasolla tällä hetkellä paljon työaikaa, jonka voisi käyttää tehokkaammin. 

Tiekunnat lähettävät kymmeniä tuhansia kunnossapitoavustushakemuksia vuodessa kuntiin, puhumattakaan avustushakemuksia käsittelevien kuntien työntekijöiden työmäärästä. 

Kunnossapitoavustusjärjestelmä voisi olla valtakunnan tasolla selkeämpi ja yhtenäisempi. Jo yhtenäinen hakuaika ja sähköinen järjestelmä tekisivät ihmeitä, vaikka avustusperusteet ja ehdot vaihtelisivatkin.

Säästyvä aika voitaisiin käyttää esimerkiksi avustusehtojen noudattamisen valvontaan.

Tarkista kunnossapitoavustusten hakuaika

Kunnossapitoavustusten hakuaika on tyypillisesti kevättalvella, keväällä tai kesän aikana. Kunnat saattavat lähettää avustushakemukset postissa niille tiekunnille, joita edellisvuonna on avustettu tai sitten olettaa, että tiekunnat tulostavat hakemukset itse kuntien nettisivuilta. 

Jos avustusten hakuaika ei vielä ole kalenterissa, asia kannattaa ottaa nyt selvitykseen!

Tievahti-Tanen lista

Muistilista kunnossapitoavustusten hakuun:

  • Varmista hakuaika ja hakuehdot
  • Täytä hakemus huolellisesti, erityisesti tiekunnan tilinumeron, yhteystietojen, tilinpäätöstietojen ja vaadittujen liitteiden osalta
  • Lähetä hakemus määräajassa
  • Tarkista, että saadun avustuspäätöksen tiedot ovat oikein
  • Tarkista, että tiekunnan tilille maksettu avustussumma on oikea

Onko sinulla kysymyksiä kunnossapitoavustusten hakemisesta tiellesi? Jatketaan keskustelua aiheesta Tiefoorumilla!

Opri Pietiäinen, Tieniekka Oy
Kirjoittaja on Tievahdin auktorisoima tieisännöitsijä

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!
Tievahti-popup-hero

Tule oikealle tielle

Niin yksityistien omistajat, käyttäjät ja viranomaiset hyötyvät siitä, kun yksityisverkko on kunnossa ja siihen liittyvä tieto on aina ajan tasalla.

Rahanarvoista asiaa, liity tilaajaksi:

Mikä on roolisi tiekunnassasi?

Pysy kartalla tiesi tehtävistä!

Tilaa yksityisteiden vuosikello ilmaiseksi sähköpostiisi, postilaatikkoosi tai tekstiviestitse puhelimeesi. Näin olet aina oikealla tiellä oikeaan aikaan.

Valitse sinulle sopivin tilaus:

Kiitos ilmoittautumisesta!

Tiekuntasi on nyt käyttöönottojonossa. Tulemme tiedottamaan jonossa olevia sähköpostitse.

Ilmoita useampi tiekuntaTilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tilaa tien vuosikello tekstiviestitse

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello tekstiviestitse, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tietosi ja tilaa:

Tilaa tien vuosikello postilaatikkoosi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello perinteisellä kirjepostilla, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tietosi ja tilaa: