tievahti-logo

01.10.2022

Yksityistien kaapelointi – 8 kohdan muistilista

Mitä ottaa huomioon yksityisteiden kaapeloinnissa?

Kaapelointi on puhuttanut yksityistiepuolella jo vuosia. Valtakunnassa on nähty kirjavia käytäntöjä ja varsinkin epäonnistumiset sopimusten teossa, ja kaapeleiden sijoittamisessa ovat saaneet paljon palstatilaa.

Yksityistiellä tapahtuvaa kaapelointia on pyritty sujuvoittamaan erilaisilla suosituksilla ja sopimuspohjilla, mutta hyvin paljon riippuu lopulta urakoitsijasta, joka varsinaisen työn tekee.

Tällä kertaa käymme läpi perusasiat yksityistiellä tapahtuvan kaapeloinnin etenemisestä ja siitä, mitä tiekunnan kannattaa asiassa huomioida.

Yksityistielaki ohjaa tiedottamisessa ja sopimisessa

Tiekunnan kanssa tulee tehdä sopimus yhdyskuntatekniikan sijoittamisesta tiealueelle. Tiealueen leveyttä ei välttämättä ole määritelty tai se voi olla liian kapea käytössä olevaan tiehen verrattuna.

Alun perin määritelty tieoikeus voi jossain tapauksessa olla eri kohdalla kartoilla kuin varsinainen tie. Yksityistielaissa todetaan, että olemassa oleva tie katsotaan tiealueeksi, jos sen sijainti on vakiintunut.

Näin ollen sopimus tulisi aina tehdä, jos toimitaan tiellä tai tienlaidassa.

Sopimuksen allekirjoittaa tiekunnan puolesta toimitsijamies tai hoitokunta. Tätä ennen kaikkia osakkaita on tiedotettava asiasta. Tiedote lähetetään samalla tavalla kuin kokouskutsu eli kirjeitse tai sähköpostitse kaksi viikkoa ennen huomautusajan alkamista.

Tiedotteessa kannattaa kertoa mitä ollaan tekemässä ja laittaa kaapelointisopimusluonnos karttaliitteineen kaikille tieosakkaille nähtäväksi.

Kaapelointi saatetaan tehdä vain osalle tiekunnan tiestä, mutta tiedottaminen tulee tehdä kaikille osakkaille, koska asia on tiekunnan yhteinen.

Osakkailla on 21 päivää aikaa ilmoittaa, jos he vastustavat kaapelointia, jolloin asia siirtyy tiekunnan kokouksen käsiteltäväksi. Jos osakkaat ovat eri mieltä kaapeloinnista, asiasta äänestetään viimeksi vahvistetuilla yksiköillä, 30 % äänileikkuri huomioiden.

Mikäli kukaan ei vastusta kaapelointia, tiedottamishetkestä sopimusten allekirjoittamiseen menee vähintään viisi viikkoa. Jos joku vastustaa ja on kutsuttava koolle kokous, aikaa menee vähintään pari kuukautta.

Jos tiekunnalla on vuosikokous tulossa ja asialla ei ole kiire, se kannattaa käsitellä suoraan kokouksessa. Ylimääräisen kokouksen tai postituksen kuluihin kannattaa vaatia verkkoyhtiöltä korvausta.

Yksityistien kaapelointia on syytä valvoa hyvistä sopimuksista huolimatta

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n ja Suomen Tieyhdistys ry:n vuonna 2010 tekemä suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille on hyvä pohja, ja siinä esiintyviä asioita näkee verkkoyhtiöiden tekemissä sopimusmalleissa.

Pääasia olisi, että kaapelit on sijoitettu riittävän syvälle (70 cm) ja rumpujen päät on kierretty riittävän kaukaa. Laadukkaasti tehty kaapelointi ei haittaa rumpujen vaihtoa tai tien perusparantamista myöhemmin.

Hyvät sopimuksetkaan eivät kuitenkaan auta, mikäli työn tekee alihankkijan alihankkija ja urakka on kilpailutettu niin tiukille, että töitä ei tehdä kerralla kunnolla.

Tänäkin kesänä erään yksityistien tukkeutuneiden rumpujen syyksi paljastui muutamia vuosia aiemmin asennetut kaapelit, jotka oli aurattu rumpujen läpi. Kyseessä ei ole yksittäistapaus, vaan kaapeloinneissa rikottuja yksittäisiä rumpuja löytyy usein.

Urakoitsijan ja verkkoyhtiön edustajan kanssa kannattaa tehdä työstä alku- ja loppukatselmus ja varmistaa, että kaikki tiekunnan rummut on huomioitu suunnittelussa.

Tiekunnan kannattaa myös valvoa kaapeloinnin tekemistä ja puuttua heti, jos laiminlyöntejä ilmenee. Jälkikäteen asioiden korjaaminen on huomattavasti työläämpää.

Maasto-olosuhteiden vuoksi kaapelointia ei pystytä aina tekemään siten kuin sopimuskartoille on suunniteltu. Poikkeamista on neuvoteltava ennen kaapeleiden asentamista.

Verkkoyhtiötä kannattaa pyytää jo ennakkoon toimittamaan tarkka kartta sitten, kun työt on tehty.

Muistilista yksityistien kaapelointiin:

  • Tarkista sopimus ja kaapelointikartta huolellisesti
  • Tiedota kaikkia tiekunnan osakkaita 14 päivää ennen huomautusajan alkamista, huomautusajan pituus on 21 päivää
  • Pidä tiekunnan kokous, jos yksikin osakas vastustaa kaapelointia
  • Kaapelointisopimuksen allekirjoittaa toimitsijamies tai hoitokunta
  • Vaadi muutoksien hyväksyttämistä ennen kaapeleiden asennusta
  • Pyydä aloituskatselmusta ja loppukatselmusta verkkoyhtiön edustajan ja urakoitsijan kanssa
  • Valvo työn tekemistä ja puutu laiminlyönteihin välittömästi
  • Pyydä ajantasainen kartta kaapelin todellisesta sijainnista tiekunnan arkistoon

Menikö kaapelit solmuun? Kelataan ne auki Tiefoorumilla!

Jos tiellesi sattuu askarruttavia asioita

Kurvaa Tievahdin uudelle foorumille!

Tiefoorumilla pulmiasi ratkovat muun muassa asiantuntevat ja palvelualttiit tieisännöitsijät. Voit pohtia tiemaailman ajankohtaisia asioita myös muiden yksityisteiden osakkaiden kanssa ympäri Suomen.

Pysy kartalla tiesi tehtävistä

Tilaa Tievahdin vuosikello ilmaiseksi käyttöösi!

Tilaa tien vuosikello sähköpostiisi

Pysy kartalla yksityisteiden vuodenkierrosta tieasiantuntijoidemme ylläpitämällä vuosikellolla. Tilaa vuosikello sähköpostiisi, niin olet aina oikealla tiellä.

Täytä tiedot ja tilaa:

Tarjous siltahankkeesta

Tarjous tiehankkeesta

Kiitos Tievahdin uutiskirjeen tilaamisesta!

Tarjous kuntotarkastuksesta

Tarjous siltasuunnittelusta

Tarjous tiekunnan perustamisesta

Tarjous tieyksiköinnistä

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Tiemestari

Tiemestari-palvelupaketti on monipuolinen ja helppokäyttöinen ratkaisu tiekuntien hallinnointiin. Se tarjoaa kaiken tarvittavan aina taloushallinnosta kokousjärjestelyihin ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Me teemme tiekuntien ylläpidosta ja hallinnasta sujuvaa ja vaivatonta, varmistaen, että kaikki tärkeät toimet suoritetaan ammattitaidolla ja tehokkuudella.

Tarjoamme myös toimitsijamiespalvelua, joka kattaa kaiken tien hoitoon ja kunnossapitoon, tarjoten asiantuntevaa apua ja neuvontaa tiekunnan jokapäiväisissä tehtävissä.

Toimitsijamiespalvelu on ihanteellinen valinta, kun haluat varmistaa, että tiekuntasi tiet ovat ammattimaisten käsien hoivassa, mikä takaa niiden pitkäaikaisen kestävyyden ja turvallisuuden.

Valitse Tiemestari, kun haluat kumppanin, joka tuo tiekuntasi hallinnan uudelle tasolle.

Tiemestari on voittajan valinta!

Tieisäntä-palvelupaketti on suunniteltu tiekunnille, jotka etsivät vaivatonta ja kattavaa ratkaisua hallinnollisiin tehtäviinsä. Tämä paketti tarjoaa kaiken tarvittavan taloushallinnosta kokousjärjestelyihin, mikä takaa, että tiekuntasi toiminnot hoidetaan sujuvasti ja ammattitaitoisesti. Tarjoamme myös laajan kirjon lisäpalveluita, jotka tukevat tiekuntasi hallintoa, kuten perintä- ja ulosottohakemusten laatimisen sekä yksityistierekisteri- ja Digiroad-ilmoitukset, varmistaen, että kaikki hallinnolliset yksityiskohdat ovat ajan tasalla.

Valitsemalla Tieisännän, voit luottaa siihen, että tiekuntasi hallinto on huippuosaavissa käsissä.

Me tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri tiekuntasi tarpeita, ja varmistamme, että kaikki toiminnot toteutetaan täydellisesti ja tarkasti. Tieisäntä on ehdoton valinta, kun haluat keskittyä tiekuntasi olennaisiin asioihin, tietäen että hallinnolliset yksityiskohdat ovat kunnossa.

Tieniekka

Tievahti-viranomaisvaatimukset

Tieniekka-palvelupaketti tarjoaa tiekunnille helpon ja tehokkaan tavan hoitaa kaikki tarvittavat hallinnolliset tehtävät. Olipa kyseessä kirjanpito, tilinpäätös, maksuunpanoluettelon laatiminen, tiemaksujen laskutus tai kiinteistö- ja osakastietojen ylläpito, Tieniekka huolehtii näistä kaikista sujuvasti ja ammattimaisesti.

Tarjoamme lisäksi palveluita, kuten kokouskutsujen laadinnan ja lähetyksen sekä talousarvioiden muodostamisen. Tämä tekee Tieniekasta ihanteellisen valinnan tiekunnille, jotka haluavat vapauttaa itsensä aikaavievistä hallinnollisista tehtävistä ja keskittyä olennaiseen.

Valitse Tieniekka, kun etsit ratkaisua, joka yksinkertaistaa tiekuntasi hallintoa ja säästää arvokasta aikaasi.

Tieniekka on suunnattu erityisesti niille, jotka haluavat päästä eroon hallinnon tympeistä töistä ja varmistaa, että kaikki hoituu moitteettomasti.

Tämä sivusto on työn alla!

Hei, päivitämme verkkosivujamme ja tämä sivu on vielä työnalla.

Autamme ja vastaamme kysymyksiisi mielellämme joten kysy rohkeasti!

tiekunnat@tievahti.fi

 010 2028 444

Sivu aukeaa lähipäivinä!

Palvelun aloitustiedot

Tiekunnan perustiedot

Tiekunnan yhteyshenkilö

Tarjouksen yhteenveto

Palvelun tiedot:
Tiekunnan tiedot:
Tiekunnan yhteyshenkilön tiedot:

Kiitos tarjouspyynnöstä!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Mikä hanke sinua kiinnostaa?

Ilmoita tietosi molemmilla lomakkeilla jos haluat tarjouksen molemmista hankkeista.

Siltahanke
Tiehanke
Tarjous kantavuusmittauksesta

Kiitos Tievahdin vuosikellon tilaamisesta!

Kiitos ilmoittautumisesta!

Ilmoittamasi tiedot on tallennettu Tievahdin kumppanirekisteriin.